Shamballa golden line 6300

Shamballa golden line 6300

  1. Táto energia je pokročilejšia verzia línie systému Shambally.
  2. Otvára oveľa väčšie možnosti vo vašom živote
  3. Je zameraná predovšetkým na odbúranie vlastných obmedzení v ešte hlbších  a jemnejších štruktúrach našej duše.
  4. Otvára vlastné vnímanie reality vašej duše
  5. Jedná sa o líniu priameho  napojenia na kryštalickú mriežku zlatými DNA vláknami pod vedením nanebovzatého Krista.
  6. Ide o napojenie na primárne princípy lásky, spojenie sa s vlastnou dušou a vesmírnymi princípmi.

Zasvätenie je vedené najmä archanjelom Metatronom, princípmi Thovtovými, nanebovzatými majstrami St. Germainom, Budhom a Kristom.
Pri zasvätení dostávate do aury 6435 symbolov.
Zasvätenie môže absolvovať len ten, kto je zasvätený do Shambally 1024