Ženská sila – tao a sila ženy

Ženská sila – tao a sila ženy – cvičenie pre ženy

Časy sa menia. Byť v dnešnej dobe ženou je vzrušujúce i obtiažne. Na jednej strane sme doposiaľ v zajatí tradičnej role opatrovateliek a identifikujeme sa s ostatnými ženami, na druhej strane sa snažíme žiť s komplexnejším pocitom vlastného ja a vstupovať na nové územia. Mnohé ženy skutočne skúmajú nové možnosti, s odvahou a zodpovednosťou sa púšťajú do obchodov, politiky, školstva a mnohých iných zaujímavých činností. Ženy sú od prírody pružné takže sú schopné sa prispôsobovať neustále sa meniacim podmienkam.
Doposiaľ dosahovali najväčších úspechov tie ženy, ktoré sa dokázali prispôsobiť mužskému systému hodnôt. Pokiaľ chceli udržať krok s ctižiadostivým tempom moderného života, museli zdôrazňovať prejavy mužských kvalít. Bol tu daný dôraz na rozum, vypočítavosť, agresivitu, dominantnosť a extrovertnosť. 

Avšak sme v období, ktoré vyžaduje hľadanie nových spôsobov, ako ozdraviť seba i celý svet, a preto je nutné, aby si ženy uvedomili svoju zodpovednosť a začali skúmať nové možnosti a dimenzie ženskosti.
Byť ženou je veľká zodpovednosť.
Našou úlohou je nájsť našu ženskú silu, ženské tao.

Po celé storočia bola ženskosť považovaná za niečo tajomného a nepochopiteľného a bola stotožňovaná s hĺbkou podvedomia. K vystihnutiu ženskosti nepostačujú slová, ako náhle to chceme popísať strácame slová, v slovách sa stráca vibrácia, sila i hĺbka. Keď sa snažíme vyjadriť slovami niečo, pre čo slová neexistujú, je to skľučujúce…
Prvým krokom v seba uzdravovaní  našej vnútornej sily – našej vnútornej ženy je zameranie plnej pozornosti do vlastného vnútra, do vlastného stredu, kde si vybudujete svoje energetické pole. Pokiaľ je váš stred nabitý energiou a uvedomením, stane sa miestom pre vnútornú alchýmiu, miestom, kde si môžete vytvoriť vnútorný liek.
Pri práci so ženským tao je pre ženy veľmi ľahké získať prístup k vlastnej vnútornej sile a harmónii  a už v priebehu krátkej doby potom nasledujú zásadné zmeny v ich živote. To, že ženská cesta funguje u veľa žien, hovorí samo za seba, a tao by malo sprevádzať život mnohých žien.

Ženské tao nie je pevne stanovené, iba začína odhaľovať nové možnosti. Znamená ponuku, nechajte ho, nech vás vedie na vašej individuálnej ceste, aby ste bola schopná prijať žiariacu lásku a svetlo.

Vysvetlivky:
Tao – čínsky znak „tao“ znamená pôvod, inteligenciu, pravdu, vyšší spirituálny princíp, cestu, cieľ a bytie…

Tao, ktoré nie je možné pomenovať, nie je skutočné tao.
Pravda, ktou je možné povedať slovami, nemôže byť absolútna pravda.
Počiatok neba a zeme nie je možné popísať…