Vitajte na mojej stránke

Volám sa Milada Uhnák a som z Levíc.

Venujem sa práci s energiami, rôznym terapiám, meditáciám, tradičnej čínskej medicíne, liečeniu homeopatikami …

Medzi moje koníčky patrí tvorba energetických mandál „šitých na mieru“.

Shamballa

Shamballa je energiou, ktorá vás spojí s liečebnými energiami z vesmírnych ďalekých končín, spolu s našimi nehmotnými liečiteľmi: nanebovzatými majstrami, anjelmi, archanjelmi…
Určite už všetci vieme, že zo Zeme nepochádzame a každá dušia si so sebou berie svoje liečivé energie. Záleží len na každom z nás, ako s nimi bude nakladať, ako ich bude užívať a rozvíjať…

Terapie

Access Bars

Access Consciousness® – „prístup k vedomiu“ je súbor jednoduchých techník, nástrojov a procesov, ktoré umožnia cestu k rozšíreniu vedomia a ktoré posilnia organismus...

Terapia Cesta

Terapia „CESTA“ je hĺbková terapia emočnou štruktúrou. Kdesi v hĺbke máme uložené spomienky na bunečnej úrovni, ktorú sa dajú práve touto terapiou uvoľniť a tým eliminovať problém...

Hlbinná regresná terapia

Pomocou tejto terapie môžete nájsť príčiny svojich psychických a psychosomatických problémov a odstrániť ich. Hlbšie pochopiť duchovné súvislosti (karmu)...

SRT- Spiritual response therapy

Je veľmi silná očistná metóda, v ktorej sa vyhľadávajú a odstraňujú škodlivé programy z tohto života, z minulých životov, paralelných životov....

Hĺbková bunková terapia

Jednou z možností celistvého prístupu liečby je aj liečba zvukom. Zvuk vzniká ako pohyb častíc vzduchu, ktorý vedie ku kmitaniu pevných telies....

Kraniosakrálna terapia

Je veľmi jemná, neinvazívna, dotyková terapia. Prináša zlepšenie fyzického a psychického stavu. Navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj. Povzbudzuje samoozdravné procesy tela...

Odpustenie sebe i iným

Odpustenie sebe i ostatným nás oslobodzuje od minulosti. Je odpoveďou takmer na všetko. Keď máme v živote nejaký problém, obyčajne to znamená, že je potrebné niekomu odpustiť...

Meditácie

Počiatok slobody spočíva v uvedomení, že nie ste „mysliteľ“. Toto vedomie vám umožní vidieť celistvo. Vo chvíli, keď začnete sledovať „mysliteľa“, aktivuje sa vyšší stupeň vedomia. potom si začnete uvedomovať, že za sférou myslenia sa nachádza nesmierne rozľahlá oblasť inteligencie, že myslenie je len jej maličkou časťou. Uvedomíte si aj to, že všetko, na čom skutočne záleží – krása, láska, tvorivosť, radosť, vnútorný pokoj- Vychádza z miesta mimo mysle.

Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína funguje na celkom odlišných princípoch než západná lekárska veda, pretože sa nezapodieva následkami, výslednou chorobou, ale rieši nemoc na základe diagnostiky podľa tradičnej čínskej medicíny: dotazovaním, diagnostikou podľa jazyka a pulzovou diagnostikou a hľadá koreň nemoci. Najdôležitejšie je u pacienta navodenie vnútornej harmónie a vyladenie jinu a jangu v tele.

Homeopatia

Homeopatia spolu s tradičnou čínskou medicínou vrátane akupunktúry predstavuje najrozšírenejšiu a najúčinnejšiu formu nekonvenčnej medicíny. 

Je to takzvaný zákon podobnosti – tiež označovaný ako zákon „Podobné sa lieči podobným“. Tento princíp hovorí, že ak je látka schopná vyvolať príznaky u zdravého človeka, potom dokáže stimulovať samoliečivé schopnosti organizmu podobných príznakov chorého človeka.

Akupunktúra, moxovanie a bankovanie

Podstatou akupunktúry je pôsobenie na určité miesta na povrchu tela, a tým vyvoláva reakcie organizmu. Súčasne môže byť ovplyvňované i viacej bodov.
Ovplyvňovaním akupunktúrnych bodov sa prevádza pomocou tenkých ihiel. 
Akupunktúra je vhodná ako doplnková liečba pri akomkoľvek ochorení.

Moxovanie je špecifická terapia pomocou tepla.

Bankovanie bolo kedy rozšírenou metódou užívanou k liečbe rozličných ochorení.