Shamballa 12D

Shamballa je energiou, ktorá vás spojí s liečebnými energiami z vesmernych ďalekých končín, spolu s našimi nehmotnými liečiteľmi: nanebovzatými majstrami, anjelmi, archanjelmi… Určite už všetci vieme, že zo Zeme nepochádzame a každá dušia si so sebou berie svoje liečivé energie. Záleží len na každom z nás, ako s nimi bude nakladať, ako ich bude užívať a rozvíjať…
Shamballa 12 D ponúka spojenie s duchovnými energiami bytostí svetla. Vaše vyššie ja následne určuje, ktorú energiu pre liečenie daného človek v danej situácii použiť. Tieto energie čerpá v malom vysokovibračnom meste Shamballa, ktoré sa nachádza priamo tu na Zemi. Je to miesto s takými vysokými vibráciami, že ich nie je možné okom uvidieť. Bytosti, ktoré v tomto meste žijú, sú pripravené nám kedykoľvek poskytnúť svoju energiu z tejto i ďalších dimenzíí. Preto je Shamballa nazvaná multidimendionálny systém liečenia. Liečite totiž s energiami ako z tejto, tak i z druhých dimenzií problémy, ktoré sa vás v tejto či druhých dimenziách týkajú a majú sem do tejto dimenzie spojitosť a ovplyvňujú vás.
Predstavte si však, že budete prepojení s 12 takými silovými miestami súčasne! Predstavte si, aká ohromná energia vám bude k dispozícii. Shamballa 12D obsahuje celkovo 12 aktivácií do 12 dimenzií, vďaka ním budete napojený na 12 visokovibračných energií. Budete môcť čerpať energiu Shambally pre liečenie seba i druhých z 12 dimenzií súčasne. V každej z týchto 12 dimenzií vesmíru existuje jedna vibrácia Shambally. Pracuje sa tu predovšetkým na aktiváciu kryštalických svetelných tiel a na integráciu toho tela.

Požiadavky pre zasvätenie do Shambally 12D :

  • Absolvovanie zasvätenia do Shambally 3110
  • Počet zasvätení 5