Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína má svoje korene v starej taoistickej filozofii, ktorá sa objavila v Číne niekedy pred 3000 rokmi. Taoisti verili, že vesmír je nekonečným a neustále sa meniacim vo svojich vzorcoch.

Tieto vzorce sa vyjadrujú prostredníctvom dvoch protichodných, zároveň však vzájomne sa dopĺňajúcich prasíl jin a jang, ktoré my ľudia vnímame ako rôzne protikladné kvality, napríklad ako deň a noc, teplo a zima, nadbytok a nedostatok, vnútro a vonkajšok, činnosť a odpočinok. Každý prírodný jav v sebe vykazuje rôzne kombinácie jinu a jangu, nič v sebe nenesie iba jeden z nich a jeden nemá význam bez druhého. Aby bolo telo zdravé, musí v ňom rovnakom ako v prírode existovať prirodzená rovnováha jinu a jangu. Ak je táto rovnováha niečím narušená, dochádza k poruchám a nemoci.

Západná medicína kladie dôraz na materiálne štruktúry tela. Anatómiu a fyziológiu dopodrobna skúma stavbu tkaniva k tým najmenším jednotkám – bunkám a dokonca miniatúrnym molekulám. Základom modernej medicíny je táto štruktúrna mapa. Naproti tomu model tradičnej čínskej medicíny vychádza skôr z procesu než zo štruktúry. Ľudské telo je vnímané ako energetický systém, v ňom vzájomne spolupôsobia najrôznejšie substancie – napríklad Qi (energia), krv, Jing (esencia) alebo Shen (duch) – a vytvárajú fyzický organizmus. Medzi všetkými týmito substanciami je najdôležitejšia Qi.  Ide o vitálnu esenciu, ktorá je z časti hmotná a z časti energetická. Qi prúdi telom v uzavretej sústave kanálov či dráh, v takzvaných meridiánoch. Táto meridiánová sieť umožňuje Qi  prenikať ku všetkým tkanivám a orgánom a prinášať výživu, teplo a silu do všetkých častí tela. Ak je jej prúdenie oslabené alebo blokované, prejaví sa následná nerovnováha v nemoci.

Aj keď sú meridiány hlboko v tkanivách, je možné k ním prenikať cez určité body na povrchu kože. Prostredníctvom týchto bodov môže čínsky praktik manipulovať s prietokom Qi pomocou tlaku, tepla alebo ihličky, a týmto spôsobom dodávať vitálnu esenciu orgánom, ktoré ju potrebujú. Všeobecne povedané, cieľom tradičnej čínskej medicíny je regulácia Qi a ostatných telesných substancií tak, aby bol zaistený ich optimálny pohyb a udržovala sa rovnováha jinu a jangu. Tradičná čínska medicína funguje na celkom odlišných princípoch než západná lekárska veda, pretože sa nezapodieva následkami, výslednou chorobou, ale rieši nemoc na základe diagnostiky podľa tradičnej čínskej medicíny: dotazovaním, diagnostikou podľa jazyka a pulzovou diagnostikou a hľadá koreň nemoci. Najdôležitejšie je u pacienta navodenie vnútornej harmónie a vyladenie jinu a jangu v tele.