SM Systém

SM Systém -Špirálovitá stabilizácia chrbtice

Liečba a prevencia bolestí chrbta
Podľa MUDr. Richarda Smíška
Človeku sa v priebehu jeho vývoja vytvoril svalový korzet, ktorý ho stabilizoval pri prevádzaní bežných denných činností. Hlavné pohybové aktivity, ktoré mali vplyv na formovanie aparátu človeka boli chôdza, beh a práca. Bohužiaľ v posledných rokoch prevažuje sedavý spôsob života, ktorý porušuje vzpriamené držanie tela. Tak sa nároky na pohybový aparát človeka zásadne zmenili.

Cvičebný SM systém:

  1. Sa opiera o 30 rokov postupného vývoja tejto metódy
  2. Vyše 25 rokov klinických skúseností s týmto cvičením u pacientov s bolesťami chrbtice v bedrovej, hrudnej i krčnej oblasti, u pacientov s akútnym vysunutím platničky a u skolióz.
  3. Túto metódu používa taktiež množstvo vrcholových športovcov ako kondičný tréning s cieľom zlepšiť športový výkon a predísť preťaženiu a degenerácii chrbtice a veľkých kĺbov pri športe.
  4. Je to cesta z ordinácie ku kvalitnému životu a späť k športu

Cvičenie SMS má len jednu nevýhodu:
Cvičiť 10 minút denne za nás nikto nebude!!!
Najdôležitejšie na cvičení SMS je, že pomocou svalových špirálovitých zreťazení vytvára v tele silu, ktorá smeruje dohora a odľahčuje tlak na medzistavcové platničky a kĺby. Tým umožňuje ich výživu, regeneráciu i liečbu.  Zároveň svalové špirály  dávajú chrbtici optimálnu pohyblivosť.

Cvičenie:

  1. Cvičíme s elastickým lanom
  2. Dôvodom k tomu je, že elastické lano umožňuje rozsiahly pohyb končatín proti  malej, postupne rastúcej sile, ktorá aktivuje stabilizačné svalové špirály. Elastické lano môžeme chápať ako predĺženie svalových vlákien aktivizujúcich špirálu.
  3. Cvičenie s elastickým lanom umožňuje svaly posilňovať a zároveň naťahovať v dobe, keď prirodzene relaxujú.
  4. Tento efekt nám umožňuje posilniť a ponaťahovať všetky dôležité svaly v tele v priebehu 10 minút.
  5. Je to nenáročný program pre všetkých, ktorí trpia bolesťami chrbtice alebo chcú poruchám chrbtice predísť.

Viacej sa môžete dozvedieť na www.smsystem.cz
V prípade, že máte problémy s chrbticou a potrebujete viacej informácii na túto tému ohláste sa u:
Milady Hitzingerovej, t.č. 0911 013 587
Email: miladkahitzingerova@gmail.com