Akupunktúra Moxovanie Bankovanie

acupuncture-for-anxiety

Akupunktúra

Akupunktúra a moxibúcia sú síce na prvý pohľad dve odlišné liečebné metódy, tieto metódy sa však vzájomne dopĺňajú a fungujú na základe rovnakých princípov. Akupunktúra lieči ochorenia (v čínskej medicíne by sme mohli hovoriť skôr o nerovnováhe medzi jin a jangom za pomoci nabodávania určitých bodov na ľudskom tele príslušnou technikou stimulácie kovovými ihlami, zatiaľ čo moxibúcia je v podstate aplikácia tepla vytváraného nad akupunktúrnymi bodmi moxou, čo sú obyčajné sušené listy rastliny Artemisia vulgaris (pelyněk černobyl), v tvare moxových zvitkov, guličiek alebo kuželkov.

Podstatou akupunktúry je pôsobenie na určité miesta na povrchu tela, a tým vyvoláva reakcie organizmu. Súčasne môže byť ovplyvňované i viacej bodov.
Ovplyvňovaním akupunktúrnych bodov sa prevádza pomocou tenkých ihiel. V klasickej akupunktúre to boli ihly zlaté, strieborné, dnes sa väčšinou používajú ihly jednorazové oceľové. Dráždenie vhodných akupunktúrnych bodov je možné prevádzať mnohými spôsobmi.

Celotelová akupunktúra: 
Vo svojej praxi využívam akupunktúru celotelovú, ktorá sa aplikuje podľa potreby na zvolené akupunktúrne body podľa akupunktúrneho receptu. Tomuto však predchádza diagnostika podľa tradičnej čínskej medicíny.
Akupunktúra je vhodná ako doplnková liečba pri akomkoľvek ochorení.

Tvárová akupunktúra:
– veľmi vhodná pri parézach tváre. Táto akupunktúra v prípade, že je poskytnutá do 24 hodín po paréze, je možnosť rýchlej regenerácie a ústupu parézy v priebehu pár dní.
– zároveň sa tvárová akupunktúra používa ako omladzovacia kúra pre ženy aj mužov – metóda akupunktúrneho liftingu. Do tváre sa neaplikuje žiadna cudzia látka, ale naopak, vďaka presným vpichom tenkých ihličiek  sa zlepší vlásočnicové prekrvenie pokožky tváre a vrásky sa napružia.

Ušná akupunktúra:
Tzv. aurikuloterapia vychádza z tradičnej čínskej medicíny. Je to stimulácia akupunktúrnych bodov na lalôčku ucha, ktoré odpovedajú jednotlivým orgánom v ľudskom tele. Bolestivé miesto alebo miesto odkiaľ pochádza príčina ochorenia sa zakaždým prejaví aj bolesťou príslušného bodu na uchu. Ušná akupunktúra sa väčšinou využíva ako doplnok k celotelovej akupunktúre.

moxibustion

Liečba teplom – moxa

Moxovanie je špecifická terapia pomocou tepla. Nad akupunktúrnym bodom sa zapáli moxový zvitok podobný cigarete a drží sa nad miestom, aby mohlo teplo preniknúť do meridiánu a pôsobiť na prietok Qi a krvi podobne ako zavedením akupunktúrnej ihly. Túto metódu je možné používať spoločne s akupunktúrou a bankovaním alebo celkom samostane.

Bankovanie

Bankovanie bolo kedy rozšírenou metódou užívanou k liečbe rozličných ochorení. Ešte nedávnom (v období generácie našich prarodičov pred druhou svetovou vojnou) ju bežne praktikovali obyvatelia Stredomoria a východnej Európy. Dnes ju pozná iba malý okruh zasvätených.
Tisíce rokov sa rozoznávajú dve formy bankovania – suché a mokré. V prípade suchého bankovania nedochádza k vypúšťaniu krvi z tela. Banka sa zabaví vzduchu a priloží sa na kožu, čo vyvolá miestnu zdureninu (opuch) kožu. U mokrého bankovania sa začína rovnako (t.j. prevádza sa bankovanie suché). Potom sa do že urobí niekoľko zárezov prípadne sa zoberie kladivko slivkového kvetu (kladivko s malými ihličkami), priloží sa banka na telo a v nich sa nahromadí krv.