Merkaba

Zasvätenie do transformačného svetelného systému Mer-Ka –Ba.

Čo je to Merkaba?
Merkaba je svetelné telo. V preklade znamená Mer-svetlo, Ka – duch, B- telo. Merkabou sa tieto časti prepájajú a dostávajú sa do plnej komunikácie.

Je to transformačný systém a celkovo má desať stupňov zasvätenia, dôvodom je že dochádza k veľmi hlbokému čisteniu od blokov a deštrukčných programov.

Merkaba pochádza už zo starého Egypta. Voľakedy s Merkabou pracovali iba vysoko zasvätení Majstri. Bola známa v Egypte, Tibete, u Mayov a v mnohých vyspelých ďalších civilizáciách.  V iných kultúrach sa nazýva narkabah či merkava. Je proti sebe sa otáčajúce pole svetla, ktoré vytvára duch duše i telo. Obklopuje človeka a spája ho s kristovou mriežkou okolo planéty Zem. Je „vozom“ pre telo i ducha pre presun medzi rôznymi dimenziami. Geometricky je znázorňovaná ako hviezdný štvorsten, symbolické prepojenie ženskej a mužskej pyramídy cez srdce. Človeka spája s vyššími dimenziami a svetmi. Toto, ale môžeme dosiahnuť len keď sa úplne zbavíme všetkých blokov a negatívnych programov v našim podvedomí, ktoré nás upínajú do sveta strachu a nízkych vibrácií. Zvyšuje silu myšlienky, a bytosť si tak sama utvára realitu, v ktorej žije. Svetelné pole je holograficky obsiahnuté v každej našej bunke.

Aký je zmysel Merkaby?
Merkaba je systém, ktorý urýchľuje duchovný vývoj a pomáha nám priviesť nás z karmy späť do svetla a lásky. Znamená v preklade svetelné telo.

Ide o vzorec stvorenia, ktorý nás privádza do fyzického bytia a vyvádza nás z neho. Z veľkého stavu vedomia sme upadli do temnoty a zabudli, kým sme. Po tisíce rokov bolo tajomstvo uchovávané medzi vyvolenými. Teraz sa prebúdzame, prehodnocujeme systém viery a s príchodom nového veku, jemnejších vibrácií svetla a lásky, podľa Mayov obdobie šiesteho Slnka, sa znovu vraciame do rozšíreného vedomia.

Merkaba je súčasťou posvätnej geometrie božieho stvorenia, vtkaného do každodennej reality nášho života.

Prečo má zmysel s Merkabou pracovať?
Využívanie svetelného systému Merkaby ľuďom v súčasnej náročnej etape transformácie, kedy končia rôzne kozmické cykly a prechádzame z dvojtisícročného  cyklu Rýb do veku slobodného Vodnára, všetkým, ktorí chcú, pomáha, aby sa človek mohol rýchlejšie preprogramovať, aby mohol prestúpiť, vzlietnuť zo systému, kde panuje strach, manipulácia a vláda ega, do svetelného systému lásky slobody, harmónie, do jemne hmotných vibrácií lásky, kde už neplatia ľudské zákony ega, ale božie zákony lásky a spravodlivosti a vyššej pravdy.

Je niekoľko spôsobov ako je množné aktivovať svetelné telo. Najpodstatnejšie je rozvíjať kvality srdca, a žiť bezpodmienečnou láskou. Stať sa láskou… „Rôzne metódy práce s dychom a vizualizáciou, a taktiež cez zasvätenie získavame spôsob, ako sa navrátiť do svojej pôvodnej podoby a formy bytia – svetelného tela.

Merkaba poskytuje rozšírené vedomie o tom, kto sme, spája nás s vyššími rovinami vedomia a dokážeme si spomenúť na nekonečné schopnosti našej božskej bytosti.

Kto má aktivované Merkabu, vyžaruje obrovské teplo a svetlo.

Merkaba je duálna, čo znamená, že môže byť konštruktívna i deštruktívna, na akejkoľvek úrovni – duchovnej, duševnej, fyzickej. Záleží preto na čistote človeka, ktorý s ňou pracuje. Preto je dôležité, aby práca s ňou bola prevádzaná láskou. Láska nemusí bojovať s tmou, láska je najmocnejšou silou vesmíru, ktorá je sama o sebe najvyššou ochranou. Ľudia môžu byť zasvätení do Merkaby, pokiaľ ale majú nečisté myšlienky, toto všetko sa im len viacej ukáže na zrkadlách iných, ich tiene, ich odvrátené ja. Pokiaľ nastúpite na cestu Merkaby, vedzte, že tieto zrkadlá vám intenzívne ukazovať – na vašich priateľoch, v rodine, u blízkych ľudí. Všetky tieto veci je potrebné si doriešiť v sebe, a preto sa nehnevajte na druhých, odpustite im i sebe a požiadajte vesmír, že toto už nechcete žiť, že to chcete zmeniť. Odovzdajte tieto negácie, spáľte ich, dajte jasný signál, že si prajete žiť lásku a čistotu.

Zrýchlený vývoj a očista starých neláskyplných štruktúr
Merkaba bola skonštruovaná, aby nám rýchlejšie pomohla preprogramovať sa a vstúpiť späť do sveta svetla a lásky, do otvoreného vedomia – pôvodný človek mal 12 vláken DNA. Musíme sa však očistiť od negatívnych blokov v našej aure, našim bytím. A to  niekedy bolí, sú tu staré bolesti, emócie. Stačí, keď ich odovzdáte, prijmete v láske a prepustíte a odovzdáte, zhruba povedané „očistíte“. Strach nechce byť strachom je to len energia, ktorú je možné transformovať na svetlo a lásku. Hlavným hýbateľom je naše srdce.

Vesmír si najviac cení, pokiaľ v sebe nájdete silu postaviť sa lekciám čelom, to je cesta ktorou rastiete a silniete. Mnoho ľudí sa upína von, ale zdroj, prameň života, božiu silu máme jedine v Sebe. Vy ste tvorcami svojho života, vašej intuície a srdce vás vedie.

Zasvätenia:
Prvé zasvätenie – svetelná mriežka prečisťuje bloky založené na manipulácii vo vzťahoch na všetkých úrovniach.

Druhé zasvätenie – svetelná mriežka prečisťuje bloky založené na závislostiach a pripútaniach.

Tretie zasvätenie – svetelná mriežka na dočistenie a prečistenie všetkých možných druhov strachov, najmä na prvej čakre.

Štvrté zasvätenie – svetelná mriežka na dočistenie všetkých zostávajúcich obmedzujúcich programov a strachov a to na všetkých čakrách.

Piate zasvätenie – odovzdávanie spôsobu práce na čistenie programov bez nutností prežívania negatívnych emócií a bolestí pri presvetľovaní je výrazne nižšia.

Šieste zasvätenie – odovzdáva sa svetelná mriežka lásky (t.j. prežívanie zdravej sebalásky a sebahodnoty).  S pomocou šiestej DNA Merkaby je možné vedome pracovať a prečisťovať sa. Dochádza k veľkému urýchleniu a rozvoju.

Siedme zasvätenie – týmto zasvätením sa stávame Majstrami Merkaby – máme schopnosť meniť okolnosti a situácie tak, aby bolo v čo najlepšom súlade s našou duchovnou cestou, celkom sa stávame slobodnými bytosťami a nezávislými na okolí.

Svetelní majstri Merkaby nám zostrojujú ešte 3 stupne Merkaby, ktoré sa postupne pustia na Zem. Zatiaľ sa zasväcuje do 7 stupňov.

Ôsme, deviate a desiate zasvätenie svetelnej mriežky na transformáciu fyzického tela a zbavenia sa všetkých blokov na jeho úrovni – postupne sú uzdravené všetky zdravotné predispozície tela ochorieť a sú uzdravené všetky súčasné zdravotné nedokonalosti na fyzickom tele (vzostupujúca bytosť získa dokonalé fyzické telo), desiatym zasvätením je dosiahnuté osvietenie i na fyzickej úrovni – transformácia prebehla na všetkých úrovniach bytia a vzostup do svetelného stavu bytia je dokončený. Fyzické telo sa pretransformuje v svetelné a vďaka tomu je možné tvoriť pomocou myšlienky. Šiesta čakra je tak otvorená, že je možné pozorovať čo sa a ako deje na všetkých úrovniach, ktoré sú prístupné a vo všetkých časoch.

Autor Merkaby:
Je teraz nielen Melchizedek, ale taktiež jeho dvojlúč – Bohyňa, nazývaná rôznymi menia – ISIS, prakráľovná Elisabeth. Vesmír sa vyvíja, ukázalo sa, že vývoj metódou trestu a bolesti k ničom nevedie. Vývoj k životu vedie cez lásku. Láska je najmocnejšia sila univerza, ktorá tvorí, zdvíha, dáva nám krídla. Teraz máme príležitosť to všetko zažiť tu, na Zemi.

Zámer:
Je, aby sa mužský a ženský princíp v nás, na Zemi i v celom Vesmíre a stvorenia po dlhých časoch prepojil v láske. Aby nastala „svadba“ dvoch polovíc. Aby sa v láske prepojil náš vnútorný muž a vnútorná žena, city, intuícia a rozum, intelekt cez srdce, aby sme žili v múdrosti a láske.
Nechajte sa viesť svojou intuíciou a srdcom, pocitmi, ak ste pripravení, ak pre vás nastal ten pravý čas.

Energie sú našimi učiteľmi, ktoré nám odkrývajú našej nespracované tiene, 
ktoré musíme prijať, aby sme mohli vystúpiť do vyšších rovín lásky a vedomia. 
Na Zemi svieti Slnko pre všetkých rovnako a každý pre seba objaví svoju vlastnú žiaru – svetielko svojej vlastnej Duše.