Svetový svetelný systém

Svetový svetelný systém (World Light System)

Je to nový svetový svetelný systém pre súčasné obdobie transformácie.

Založený na bezpodmienečnej láske, jednote a plnom uzdravení a prepojení mužského a ženského princípu.

Multidimenzionálne možnosti individuálneho vzostupu duše 
( s možnosťou až do 12D).

Úplne vystúpenie z minulého systému duality (ega) a plné napojenie na vedenie svojej vlastnej duše.

Transformácia stále pokračuje a prispôsobuje sa aktuálnym potrebám ľudstva a procesu, ktorý znamená zvyšovanie vibrácií a okolo roku 2012 prestup do vibrácií piatej dimenzie. (5D)

Pre súčasné obdobie a do roku 2012 sa sprístupňuje  nový Svetový svetelný systém, ktorý je založený na bezpodmienečne čistej láske ako najvyššom princípe vo vesmíre (Stvorenie), otvorenej komunikácii a prepojenie bytostí pracujúcich s týmto systémom, života žijúceho v jednote a mimo oddeľujúce programy duality (t.j. bez ega).

S týmto systémom bude predovšetkým pracovať naša duša. Dôležitou vlastnosťou tohto systému je, že nie je v tak výraznom napätí (súperení) s duálnym systémom (Matrixom) v nás ako ako Merkaba, kedy veľakrát meditácia alebo práca na sebe bola  pomerne náročná.
Nový systém používa najvyššie Svetlo a Lásku cez ktorú preniká do našich programov Matrixu a tie jemne, účinne a bezbolestne presvetlí, transformuje a rozpúšťa, pokiaľ ich základ pochádza zo Svetla a až potom neskôr bol prekrytý temnotou. Programy, ktoré pochádzajú priamo z temnoty, sú oddelené z nášho bytia a navrátené späť do miesta svojho vzniku.

Systém má ochranu pred návratom vedomia do pôvodných koľají negatívneho myslenia a účinne sa snaží zabrániť, aby sa nemohli tieto negatívne myšlienky alebo pocity zhmotniť alebo uskutočniť.

Je potrebné zostať vnútorne cez vedomie a jeho rozhodnutie vo svojom strede (pretože práve vedomie sa prostredníctvom svojich pozemských karmických skúseností učí a vyvíja), odkiaľ sa aktivuje a zavádza náš vnútorných svetelný systém a rozhodnutie, že pomocou tohto svetelného systému chcem celkom a trpezlivo rozpustiť všetky štruktúry ega (t.j. programy svojho vnútorného Matrixu).

Prístup k tomuto novému systému je pre nás na Zemi možný od rovnodennosti 20.3.2010 a to cez aktivované energetické body Zeme, kde je zakotvený svetelný stĺp transformačných energií alebo priamo prostredníctvom Matky Zeme, svetelný chrám prakráľovny Elizabeth nad Vyšehradom alebo cez Svetelnú radu. Nový transformačný systém je tak rozsiahly, že s ním dokáže v rámci nášho bytia plne pracovať iba naša duša a duchovné vedenie, pretože naše vedomie nemá ešte dostatočnú kapacitu na prácu s ním.
Pokiaľ sa pre prácu so Svetovým svetelným systémom rozhodneme (vedomie, duša a fyzické telo sú už dostatočne pripravené), potom si ho sťahuje priamo naša duša a učí sa ho používať. Sama duša si volí najvhodnejší postup, ako postupne previesť všetky naše energetické telá a fyzické telo na úroveň svetelného systému samotnej duše. Je to náročný postup a najmä pre náš rozum (logická ľavá hemisféra, ktorá bude dočasne vypnutá) a naše fyzické telo (ktoré prejde postupne do jemnohmotného svetelného stavu), a prejde  náročnou premenou, kedy  závislosť a prepojenie na Matrix (temnotu) je potrebné celkom zrušiť a ukončiť.

Zdroj Svetového svetelného systému sa nachádza v Centrálnom slnku našej Galaxie, v mieste, kde sa rodia nové hviezdy, život a bytosti. Je i miestom, cez ktoré sa môžeme prepojiť so Srdcom a Vedomím Svoriteľa, Stvorenia, Boha.
Práve v tomto mieste sa môžeme napojiť i na samotný svetelný systém a prežiť si v meditácii prepojenie s ním, ako funguje, uzdravuje naše bytie a ako pomáha pri našom vzostupe do svetelného stavu bytia.

Je možné sa na tento svetelný systém napojiť pomocou nasledujúcej meditácie:

  1. Otvoriť svoje srdce a vnímať prepojenie s ním a jeho láskou
  2. Prepojiť sa so svojou dušou a požiadať ju o ochranu a vedenie
  3. Prepojiť sa s Matkou Zemou cez jej srdce
  4. Prepojiť sa so Svetelnou radou alebo s Centrálnym slnkom (podľa toho, čo cítime srdcom silnejšie alebo odporúčam duchovné vedenie) a novým svetelným systémom.

Na tento svetelný systém je možné sa napojiť i trvalo a to tak, že požiadame o iniciáciu resp. zasvätenie do tohto svetelného systému. Kedykoľvek si potom vedome spomenieme, ucítime živé prepojenie, pomoc a ochranu z tohto Zdroja (Centrálneho slnka alebo  Svetelnej rady).

Informácie o zasvätení do nového svetelného systému v prípade záujmu sa kontaktujte na :
Milada Hitzingerová
t.č. 0911 013 587
Email: miladkahitzingerova@gmail.com