Kraniosakrálna terapia

 

  • je veľmi jemná, neinvazívna,  dotyková terapia
  • prináša zlepšenie fyzického a psychického stavu
  • navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj
  • povzbudzuje samoozdravné procesy tela

Názov je odvodený z latinského slova cranium (lebka) a sacrum (krížová kosť).

V membránovom systéme mozgových a miechových blán od lebky cez chrbticu až ku krížovej kosti v pravidelnom rytme pulzuje mozgovomiechová tekutina. Táto pulzácia sa označuje aj ako dych života alebo tiež ako vrodený riadiaci princíp v jadre všetkých životných procesov či ako vrodená liečivá múdrosť tela. Ide o celkom odlišný rytmus, nezávislý od dýchacieho a srdcového rytmu.
Americký osteopat William Garner Sutherland zistil, že popri srdcovom a dýchacom rytme v našom tele pulzuje ešte tretí rytmus, ktorý dáva do pohybu celé telo, vrátane kostí lebky. Túto neviditeľnú životnú silu nazval dych života a spozoroval, že má súvislosť s mozgovomiechovým mokom. Podľa neho práve potencia dychu života vyvoláva pulzáciu tekutiny vo vnútri mozgovomiechového systému, takže v jednej fáze tekutina stúpa smerom k hlave a v druhej klesá ku kosti krížovej. Túto teóriu doktora Sutherlanda vedecky podporil a rozvinul americký lekár John Upledger.
To, čo videl a preskúmal John Upledger, sa dnes nazýva kraniosakrálny systém. Máme ho v tele úplne všetci. Tvorí ho trojvrstvový membránový systém, v ktorom neustále prúdi mozgovomiechová tekutina. Tvorbu tekutiny riadia mozgové komory. Mozgovomiechová tekutina vyživuje a detoxikuje nervovú sústavu. K vytekaniu tejto tekutiny, zvanej aj likvor, nemôže dôjsť vďaka nepriepustnej tvrdej blane mozgovej. Táto blana je akousi vnútornou výstelkou lebky, pripája sa k lebečným kostiam, k stavcom krčnej chrbtice, ku krížovej kosti, ako aj ku všetkým malým otvorom v lebke a v stavcoch, ktorými vedú nervy do celého tela. Kraniosakrálny systém teda úzko súvisí s celou nervovou sústavou a pokiaľ funguje nedostatočne, zhoršuje sa prenos nervových impulzov v tele a tým aj jednotlivé telesné funkcie.
Mozgovomiechová tekutina pulzuje pod tvrdou blanou mozgovou v pravidelnom rytme. Deje sa tak asi šesť až dvanásťkrát za minútu. Ukázalo sa, že všetky kosti, vrátane kostí lebky, sa musia prispôsobovať zmenám tlaku tejto tekutiny počas pulzácie – vyzerá to akoby sa celá lebka rytmicky zmenšovala alebo zväčšovala. Kraniosakrálny terapeut dokáže tento rytmus cítiť aj v iných častiach tela, nielen na hlave.
Kraniosakrálny rytmus je zaujimavý aj tým, že počas embryonálneho vývoja človek sa objavuje ako prvý a po zástave srdcového a dýchacieho rytmu zaniká ako posledný niekoľko minút po smrti.

Čo je však pre nás dôležité? 
Ako bude pôsobiť na vás táto terapia?

  • táto terapia je veľmi jemná, bez žiadneho tlaku a sily
  • prebúdza vo vás ozdravný proces
  • rieši bolesti, migrény, stres, únavu, napätie
  • harmonizuje obidve hemisféry
  • je veľmi dobrá po operáciách, úrazoch
  • uvoľňuje bloky rôzneho charakteru

–      je vhodná pre ľudí rôzneho veku