Terapie

Access Bars

Access Consciousness® – „prístup k vedomiu“ je súbor jednoduchých techník, nástrojov a procesov, ktoré umožnia cestu k rozšíreniu vedomia a ktoré posilnia organismus...

Terapia Cesta

Terapia „CESTA“ je hĺbková terapia emočnou štruktúrou. Kdesi v hĺbke máme uložené spomienky na bunečnej úrovni, ktorú sa dajú práve touto terapiou uvoľniť a tým eliminovať problém...

Hlbinná regresná terapia

Pomocou tejto terapie môžete nájsť príčiny svojich psychických a psychosomatických problémov a odstrániť ich. Hlbšie pochopiť duchovné súvislosti (karmu)...

SRT- Spiritual response therapy

Je veľmi silná očistná metóda, v ktorej sa vyhľadávajú a odstraňujú škodlivé programy z tohto života, z minulých životov, paralelných životov....

Hĺbková bunková terapia

Jednou z možností celistvého prístupu liečby je aj liečba zvukom. Zvuk vzniká ako pohyb častíc vzduchu, ktorý vedie ku kmitaniu pevných telies....

Kraniosakrálna terapia

Je veľmi jemná, neinvazívna, dotyková terapia. Prináša zlepšenie fyzického a psychického stavu. Navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj. Povzbudzuje samoozdravné procesy tela...

Odpustenie sebe i iným

Odpustenie sebe i ostatným nás oslobodzuje od minulosti. Je odpoveďou takmer na všetko. Keď máme v živote nejaký problém, obyčajne to znamená, že je potrebné niekomu odpustiť...