SRT- Spiritual response therapy

SRT-
Spiritual response therapy

Je veľmi silná očistná metóda, v ktorej  sa vyhľadávajú a odstraňujú škodlivé programy z tohto života, z minulých životov, paralelných životov, paralelného univerza a budúcich životov.

Vďaka tejto metóde, už došlo k mnohým mentálnym, emocionálnym a duchovným uzdraveniam.  Stav tela má vplyv na náš pocit a náhľad na život.
Táto metóda uvoľňuje bloky.  Terapeut sa sústredí na škodlivé energie, ktoré pochádzajú z minulých životov, pretože tie pochádzajú z minulých životov a je ich nutné odstrániť. Po odstránení negatívnych programov je i negatívna a škodlivá energia s nimi spojená rozpustená a zostáva iba múdrosť a poučenie získaná z tejto skúsenosti. Staré programy sa už nemôžu vrátiť, iba ak by si niekto vytvoril ďalší negatívny program a to veľmi negatívnou energiou alebo negatívnymi emóciami alebo opakovaním negatívnych návykov Tiež je nutné vedieť, že dokiaľ nie sú odstránené všetky vrstvy negatívnych programov, môžu sa ešte objavovať ďalšie problémy, ktoré je nutné postupne vyčistiť.

Je potrebné si uvedomiť, že zároveň s terapiou je potrebné odstrániť zo svojho života nejaký hlboký vedomý návyk, ktorý je nutné zmeniť, aby sa mohli prejaviť naplno pozitívne účinky očisty.
Cieľom nášho každodenného života je poučiť sa a získať vedenie, aby naša duša, ktorá toto vedenie zhromažďuje svoje uvedomenie a schopnosť odrážať to dokonalé „Svetlo“, ktorým podľa Ježiša sme.
Želám všetkým, aby toto „Svetlo“ všetci našli svojím spôsobom života, myslením a láskou, ktorú môžeme denno-denne dávať všetkým a všetkému naokolo nás…
Autorom a zakladateľom SRT je pán Robert E. Detzler.

S láskou    Miladka 🙂