Shamballa

Shamballa 1024

Energiu Shambally 1024 je možné nazývať aj multidimenzionálne liečenie.  Ide o zlúčenie niekoľko typov energií:

  • Univerzálna životná energia (reiki)
  • Já som – Božia prítomnosť  – Mahátma energia
  • Energia Nanebovzatých Majstrov

Systém liečenia cez Shamballu je darom majstra Saint Germaina pre ľudí planéty Zeme, ktoré bolo používané už v časoch bájnej Atlantídy. Teraz sa tento systém liečenia vracia späť a bol channellovaný v roku 2003.
Shamballa je kombináciou energií, ktoré sa koncentrujú na liečenie cez poznanie, že všetko je vzájomne prepojené. Energia Shambally podporuje liečenie planéty Zem a všetkého živého cez liečenie seba samého.
Systém obsahuje 1024 symbolov, ktoré sú rozdelené do štyroch stupňov po 256 symbolov a sú predávané telepaticky prostredníctvom štyroch zasvätení. Štvrtý stupeň je stupňom majstrovským. Systém Shamballa je určený k liečeniu nielen tých, ktorí vibrujú vo vyšších energetických spektrách, ale aj každého človeka, zvieratko, či rastlinu.
Napriek svojej sile a výkonnosti Shamballa nedokáže liečiť karmické choroby. A tiež tie, ktoré sme si už vybrali pred svojou inkarnáciou na Zemi ako svoju cestu a ani choroby v pokročilom konečnom štádiu. Je možné však u tohto štádia veľmi zmierniť utrpenie.
Obsah kurzu:

  • Energia shamballa
  • Liečba ľudí, rastlín a zvierat, liečba na diaľku
  • Frekvencie a ich vplyv na liečenie

Ako nám môže energia Shambally 1024 pomôcť?
Napojením na energie Shambally sa môžeme spojiť s energiami nanebovzatých majstrov, Elohim a Archanjelov, ktorí môžu cez svoje svetlo pomôcť nám a cez nás i iným ľuďom presvetliť svoj život, jeho rôzne oblasti.
Môžu nám taktiež pomôcť v našom vývoji, duchovnej ceste, v liečení a uzdravovaní na všetkých úrovniach, v odstraňovaní blokov, oslobodenie od emocionálnych väzieb, starých vzorcov myslenia a jednania, rozpustiť karmu, uvoľniť karmické záťaže.

Dnes, kedy je ľudstvo na pokraji prechodu do vibračne vyššej dimenzie života, myslenia a hodnôt sa táto energia otvára a je prístupná všetkým, ktorí majú vieru v jej silu a taktiež snahu pracovať na sebe, k lepšiemu vymeniť svoj život a cez túto zmenu i život okolo seba.
Energia Shambally nám pomáha pri našom vzostupe do vyšších dimenzií.

Moje skúsenosti so Shamballou 1024
Už veľa rokov pred stretnutím so Shamballou som pracovala s energiou Reiki a vďaka nej, som svoj život posunula dopredu. Ja hovorím, že tí hore presne vedeli, aký zámer so mnou mali a majú… Cez chorobu vlastnej dcérky, ktorá od malička trpela zápalmi pľúc a jej pobyty v nemocnici s konečnou diagnózou astma, som sa vzoprela tejto diagnóze a hľadala spôsob ako jej pomôcť… Modlenie o spôsob ako jej pomôcť prišiel a to vo forme energie Reiki… a to bol odrazový mostík a množstvo nových stretnutí, ktoré mi pomohli otvoriť dvere všade tam, kde som mala v tom okamžiku byť…

Ďakujem všetkým vo všetkých dimenziách, ktorí vedú moje kroky a pripravili mi aj stretnutie so Shamballou 1024. Táto energia je veľmi silná a intenzívna, využívam ju vo všetkých oblastiach svojho života.

Tento systém je určený k liečeniu všetkých, ktorí vibrujú vo všetkých  možných energetických spektrách.  Keď sa tento liečebný systém vytváral, boli tu názory ako, že Shamballa 1024 je iba pre tých, ktorí už vibrujú vo vyšších energetických spektrách. Môj názor je, ale iný: Je určený pre všetkých ľudí, ktorí chcú svoj život presvetliť.  Kto súhlasí, aby bol liečený so Shamballou 1024, ten ju vlastne našiel sám a chce ísť vo svojom procese ďalej. V tejto chvíli nás nie je ešte veľa, ktorí vibrujú v týchto vyšších spektrách tejto novej energie, ale denne je nás čím ďalej viacej…

Zatiaľ, čo naša Zem prechádza svoj planetárny vzostup, mnohí ľudia nechápu tieto svoje šance a vzostupujú s ňou, iní si zvolili zostať radšej vo vibrácii 3 D.
Problém nastáva iba vtedy, až začnú ľudia vzostup, lebo potom už nebude fungovať západná medicína. Západná medicína je určená len pre tretiu dimenziu a môžu liečiť iba na telesnej úrovni. Mnoho chorôb je neliečiteľných v 3D, k ním patrí AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava ťažkými kovmi, regenerácia u 100 % poškodených orgánov…  Usui Reiki  nedokáže v týchto prípadoch tiež pomôcť, lebo jej frekvenčné spektrum je príliš nízke. Symboly Usui Reiki sú v 3D. Reiki bola po mnoho rokov vynikajúca na liečenie všetkých ľudí. Teraz však čím ďalej viacej ľudí vzostupuje, sú potrebné iné liečebné metódy.

Symboly Shambally 1024 kmitajú v 5 D a môžu vyliečiť skoro všetky choroby a tiež tie, ktoré sú vyššie uvedené, a ktoré sú v 3D považované za neliečiteľné. Výnimky sme už uviedli horevyššie. Ide o karmické záležitosti.

Pre koho je Shamballa 1024 určená?
Myslím si, že každý, kto sa rozhodne pre prácu s energiou Shambally je už na ceste hľadania, pracuje na sebe a chce niečo vo svojom živote zmeniť. Je možné, že stretnutie so Shamballou  a zasvätenie do jej energií naštartuje u človeka veľmi silný proces čistenia tela, duše, čistenia všetkých starého, nepotrebného, čo stratilo v našom živote zmysel, čo v konečnom dôsledku môže potom odísť z nášho života. Môže ísť o vzťahy, prácu… o čokoľvek.
Táto energia je však tak múdra a láskavá, že keď o to požiadať, jej účinky sa na človeku prejavia len do tej miery, v akej je človek schopný ich uniesť a zvládnuť… A čím viacej na sebe človek pracuje a duchovne rastie, tým viacej slúži k jeho prospechu vo všetkých oblastiach bytia.

Môžem povedať a to nielen z mojich skúseností, ale tiež podľa vyjadrenia mojich priateľov s nimi som absolvovala všetky 4 stupne Shambally 1024, že u každého z nás po úvodnom čistení nastali pozitívne zmeny v akejkoľvek oblasti života – práca, vzťahy, postoj k životu, k sebe samému…
Želám Vám všetkým, kto sa vydáte touto krásnou cestou plnou dobrodružstva, aby zlepšila kvalitu Vášho života vo všetkých oblastiach a želám Vám veľa trpezlivosti, lásky a slniečka…

Shamballa 2002
Shamballa 2002 je pokračovaním Shambally 1024. Je to systém vibrácií na vyššom stupni než je Shamballa 1024. Obsahuje 2002 symbolov. Systém je channelovaný v roku 2006.
Energie Shambally 2002 je omnoho výraznejší  a akoby viacej zaostrený, určený je iba pre tých, ktorí prešli zasvätením do Shambally 1024, pretože je to jej doplnok.
Rovnako ako je Shamballa 1024 je i  Shamballa 2002 spojená s majstrom Saint Germainom a ostatnými nanebovzatými majstrami.

Želám Vám, aby práve práca s energiou Shambally priniesla do Vášho života veľa svetla, lásky, mieru a pohladenia.
Niekedy urobiť aj malý krôčik môže znamenať v živote priblíženie sa k cieľu… Dôležité je zahľadieť sa do diaľky a nájsť tam to malé svetielko, ktoré v jedno ráno sa môže stať svetlom pre celý svet…
Želám Vám, aby ten krôčik bol práve dnes, práve v túto chvíľu, svet potrebuje veľa svetla a aj lúč lásky z Vášho srdiečka môže rozhorieť pochodeň lásky a pozdvihnúť túto planétu do vyšších dimenizií.
S láskou srdci a slniečkovým objatím
Vaša Miladka

Doporučená literatúra:
James Redfield – Celestínske proroctvo, Desiate proroctvo, Tajomstvo Shambhaly
Božena Koubová – U Karmického soudu
Nicholas Roerich – Zářící Šambhala

prevzaté od Silvii Kurákovej

“Zem je miestom rozhodnutí! Len ten, kto zvládol pozemskú úroveň a
kto sa rozhodol pre pravdu a lásku, môže vystúpiť k BOHU.”