Svetelný Chrám prakráľovny Elisabeth

Svetelný Chrám prakráľovny Elisabeth nad Prahou (t.j. bohyne Issis)

Nad Prahou je otvorený nový Chrám Bohyne. Disponuje najmodernejšími technológiami pre transformáciu. Je obrovská pomoc pre zbavenie sa starých štruktúr k rýchlejšiemu vzostupu do svetla a lásky.

Praha. Mesto veľkej Bohyne. Srdce Európy. Matka „miest“. Nastáva čas naplnenia proroctiev kňažny Libuše: „Mesto, jeho sláva hviezd sa dotýka“, začína napĺňať svoje poslanie, na ktoré bolo po storočia pripravované. Stáva sa „prahom“, teda vstupnou bránou do vyšších dimenzií. V jemnohmotných úrovniach nad Prahou bol totiž vystavaný celkom nový Chrám. Ukotvený bol 22.7.2009 na Vyšehrade. Je možné sa na neho napájať.

Chrám Bohyne Issis, známej aj ako prakráľovna Elisabeth sa tvoril po niekoľko rokov. Dosiaľ sa hovorilo prevažne o chráme st. Germaina pre účely transformácie. Nový chrám na jemnej hmotnej úrovni dopĺňa ženský princíp. Bude prepojený so Shamballou.

Chrám Bohyne Issis je vystavaný pre účely transformácie, teda prestupu do vyšších dimenzií lásky a svetla
. Buduje sa postupne i v iných európskych mestách.

Má modrobielu farbu. Jeho jadro je v slnečnej oranžovo-žltej. Oplýva najmodernejšími technológiami využiteľnými pre spoločný vzostup ľudstva do vyššej dimenzie vedomia. Jeho zmysel a význam pre ľudí pre túto dobu je nedozerný.

Je pripravený poskytnúť ľuďom v priebehu vrcholnej fázy transformácie, do nej vstupujeme, maximálnu pomoc. Bude fungovať a slúžiť i po roku 2012 pre širšie účely.

Napomáha využívať určité typy energií a systémov v priebehu transformácie jednotlivcov i celých skupín na určitých duchovných úrovniach.
Keď sa niekto vedome či nevedome napojí na chrám, jeho energie budú pracovať v kolektíve, medzi ľuďmi. Má dôležité poslanie pracovať naplno pre dobro najvyššie všetkých bytostí.

Čo prináša nový chrám?

 • Zvyšovanie vibrácií, dobíjanie energie, ľahšie prežarovanie vysokými vibráciami svetla a lásky
 • Urýchlenie transformačných očistných procesov od negatívnych deštrukčných programov. Pokiaľ má človek splatenú hrubú karmu (nehody, choroby, krádeže a ďalšie potiaže dané naším nevhodným neláskyplným chovaním z minulosti), jeho ďalší vývoj sa nesmierne urýchli.
 • Schopnosť zmazávať ľuďom v aure programy a bloky, a tým pomôcť človeku rýchlejšie sa zbaviť progrmov, aby ich nemusel žiť a mohol žiť v láske a šťastí.
 • Otvára vlastný potenciál duše, naše dary, naše „božské poslanie“. Ide o poslanie, ktoré je našou hlavnou „misiou“, ktorú sme na Zem prišli naplniť, a na ktorú sme s pripravovali celú radu životov. Poslanie môže mať mnoho podôb, a poznáme ho tým, že sme pri takej práci naplnení. Zhora nám doprajú, aby sme sa otvorili svojej svetelnej úlohe.
 • Možnosť cez chrám napojiť sa na svoje domovské úrovne, odkiaľ sme prišli, na svoju vlastnú energiu. Tie nás posilnia, aby sme slobodne žili sami so sebou a dajú nám ochranu.
 • Možnosť priamej komunikácie so svojou domovinou. Možnosť využitia chrámu ako približovanie sa galaxie svojej rodiny duše. Pre tých, ktorí sa na Zemi cítia osamelí. Rodina duše nám môže dať povzbudenie, zaslanie energie nám vlastnej.
 • Sú tu vybudované priestory, cez ktoré môžeme cestovať do iných úrovní, ochranný tunel, ktorým je možné cestovať do určitých typov polí galaxie – mentálneho, astrálneho…
 • Možnosť sťahovania určitého svetelného systému z Chrámu, ktorý pomáha byť omnoho odolnejší proti programom temnoty, teda strachov, neviery, deštrukcii, smútkom, kritike, odsudzovania, teda všetkému čo nás sťahuje dole z lásky do strachu.
 • V chráme sú najnovšie technológie, ako byť silný, odolný a vedomý voči mechanizmom „Matrixu“ a nášho odvráteného ja, ktoré nám bráni v vzostupe do svetla. Tie budú stále zosilňovať v snahe strhnúť nás späť.
 • V tomto roku 2010 je možné si stiahnuť program, (svetový svetelný systém), ktorý vytvorí silnú svetelnú ochranu a svetelný pás, vajíčko. Až začnú útoky a snahy nás stiahnuť a nenechať ísť do svetla, program v aure temnotu nielen odpudzuje, avšak ochrana je tak silná, že sa o to spáli.
 • Skúsení svetelní pracovníci tu môže tiež čerpať dôležité informácie.
 • Program načíta ľudskú bytosť a podľa toho dostane toľko, koľko je schopná uniesť a vstrebať. Najnovšie technológie pristupujú ku každému individuálne. Rozpúšťanie závislostí, uzdravenie. Program detekuje jednotlivo, kde kto má aké slabosti, závislosti a začne ich presvetľovať. Každému príde to najlepšie, čo môže a má získať v súlade s Božou vôľou a zámerom jeho duše.
 • Najmodernejší svetelný systém múdrosti, ochrana proti mentálnym útokom druhých, negáciám, nenávisti... , aby sme zostali v pokoji, bdelosti a láske a mohli žiť v pokoji a naplnení. Budeme stabilným pilierom svetla pod ochranou božou.

Napomáha otváraniu duše, ducha a všetkých tiel, aby z nás zase boli vysoko svetelné božie bytosti, ktorými sme boli.

 Napojenie na svetelný Chrám bohyne Issis.

 • Prepojiť sa s myšlienkou so svojim Vyšším JA (sídli na našej 7 čakre)
 • Ako náhle ucítime „energetické prepojenie“, požiadame Vyššie JA o prepojenie so svetelným chrámom nad Prahou
 • Počkáme, že spojenie bude dostatočné a požiadame chrám napríklad o stiahnutie najnovších programov pre transformáciu, ochranu, presvetľovanie podvedomia a blokov a pod. alebo celkom jednoducho o to, čo je v tejto chvíli pre nás najvhodnejšie.

Miesto ukotvenia svetelného Chrámu na Vyšehrade:

 • V podstate sa nachádza nad celou Prahou v astrálnej úrovni. Napojiť sa na neho je možné zo všadiaľ.  Najlepšie je to cez meditáciu, kedy spojenie a komunikácia s chrámom je zreteľná a intenzívna.
 • Avšak najlepšie energetické preciťovanie môžete zažiť na Vyšehrade- energia chrámu je takmer hmatateľná a všadeprítomná. Najsilnejšie je možné chrám pri prechádzke cítiť v priestoroch kráľovskej akropoly.

Čo je Vyššie JA?
-predstavuje duchovnú bytosť s vyššou úrovňou vedomia, ktorá stojí vo vzťahu k človeku ako jeho vnútorný, duchovný sprievodca, poradca a učiteľ.
Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako je známe, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných i budúcich životoch. V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý inkarnovaný človek. Neustále nás testuje, ako ďaleko sme v našom chápaní seba samých a nakoľko sami aktívne vytvárame negatívne energie, ktoré sa zvonku prezentujú ako strach, hnev, rozčúlenie, nenávisť, závisť, odsudzovanie a podobne.

Vyššie Ja sa snaží nám pomáhať. Tichým, vnútorným hlasom, intuíciou sa nás snaží viesť po správnej ceste v našej inkarnácii. Priamo však Vyššie JA pomáha človeku, len keď ho o to požiadame. Je to preto, aby sa človeku zachovala možnosť slobodnej voľby v akejkoľvek situácii.