Hĺbková bunková terapia

Vibračná terapia – liečenie frekvenciou zvuku, fonoréza
Východná medicína vníma človeka ako celok tvorený telom, mysľou a dušou. Na základe tohto celistvého prístupu vie, že každé ochorenie sa manifestuje vo všetkých troch rovinách a tým vzniká narušenie toku energie ( Qi alebo prány). Západná medicína rozdelila tento celok na tri samostatné časti a každá je z nich liečená iným odborníkom a iným spôsobom.  Napriek tomu, že veda ide neustále dopredu a máme stále nové prístupy a spôsoby liečby a zároveň aj veľa nových farmaceutických prípravkov, zisťujeme, že máme stále viac aj chorých ľudí a nových diagnóz. Z tohto dôvodu sa stále viac ľudí obracia k tomu tradičnému, k tomu, čo má svoje dávne korene a navraciame sa späť sami k sebe, k svojej podstate. Využívajú sa metódy tradičnej čínskej medicíny, homeopatie…

Jednou z možností celistvého prístupu liečby je aj liečba zvukom. Zvuk vzniká ako pohyb častíc vzduchu, ktorý vedie ku kmitaniu pevných telies. Kmity, ktoré tvoria zvuk, sú energiou, ktorá je obsiahnutá všade vo vesmíre, teda aj v nás samotných.

Zvuk má obrovskú moc, ako uzdravujúcu, liečivú, tak aj deštruktívnu, pôsobí na všetky živé organizmy. Pri terapiách je využívaná však liečivá sila zvuku. Na tomto princípe je založená aj muzikoterapia. Môže byť pasívna – počúvanie hudby, aktívna – hranie a spev alebo bunková – pôsobenie zvuku a jeho vibrácií na bunky živých organizmov. Keď liečivé zvukové vlny prenikajú telom (pokiaľ zdroj ich vysielania je blízko tela), dochádza v jeho bunkách k vibrácii, ktorá dokáže navrátiť zdravie, posilniť ho a pomôcť mu stať sa odolnejším voči chorobám.
A práve na tomto princípe je založená hĺbková bunková terapia pomocou ladičiek. Vychádza z poznania, že každý orgán, bunka, atóm, tkanivo, každá častica nášho tela neustále vysiela duchovné, fyzické, emocionálne a myšlienkové vlny, ktoré môžu mať v závislosti od rôznych faktorov ( zdravotný stav, stres, emočné vypätie, pôsobenie okolia… ) rôznu frekvenciu. Jej cieľom je odstrániť „rozladenie“ organizmu a naladiť ho na správnu frekvenciu a na zdravie. Pôsobenie zvukových vĺn ladičiek je budúcnosťou liečby najťažších chorôb.

Terapeutické ladičky sú kovové vidlice, ktoré sa úderom o tvrdú gumenú podložku alebo o ruku rozkmitajú a vydávajú príjemné počuteľné chvenie každá ladička má presne stanovený kmitočet (frekvenciu) a od toho sa odvíjajú jej terapeutické vlastnosti. Liečivá je nie len vibrácia ladičiek, ktorú pociťujeme na tele, ale aj zvuk, ktorý vydáva. Používajú sa na presne určené body, čím sa usmerňuje prúdenie energie v energetických dráhach človeka, alebo bezdotykovým spôsobom, v určitej vzdialenosti nad zvoleným bodom na tele. Keďže zvuková vlna má určitú dĺžku (dosah merateľný v dĺžkových mierach), môže tak ovplyvňovať nielen fyzické, ale aj jemno hmotné telo.

Zvukové vlny ladičky menia magnetické pole organizmu a vzhľadom k ich ohromnej vibračnej sile je možné nimi nahradiť akupunktúrne ihly v akupunktúre, ruky v akupresúre či masáži shiatsu. V tomto prípade hovoríme o fonoréze. 
Používanie ladičiek je vhodné pre všetky vekové kategórie a je veľmi dobre kombinovateľné s masážami a  inými terapiami… nakoľko zvyšuje výrazne ich účinnosť.
Touto metódou je možné doladiť čakry, auru, vaše meridiány. Je veľmi účinné pre predčasne narodené deti, mentálne postihnutých, ľudí so psychickými problémami a zároveň aj ľudí s rôznymi závislosťami a fóbiami,  avšak odstraňuje aj fyzické blokády a bolesti.
Autorkou tejto metódy je Dr. Barbara Romanowska- naturoterapeut, muzikoterapeut viď.: www.akademiadzwieku.com