Shamballa 3110

Je to multispektrálny systém energií, ktoré v roku 2007 vychanneloval autor Shambally 2002, Mr. Zbyněk Kostrhun. Tento systém je teda vyšším pokračovaním Shambally 2002. Ide o novší a zároveň účinnejší druh Shambally.

Shamballa 3110, je označovaná ako multispektrálny systém, v zmysle energetických pásiem a energetických „lúčov“, ktoré sú (na rozdiel od predchádzajúcich typov Shambally) odlišné tvarom i počtom. Energetické lúče sú z kvantového hľadiska širšie a hustejšie oproti predchádzajúcim druhom Shambally.
Symboly sú prenášané telepaticky priamo do energetického systému zasväcovania a môžu tak zvýšiť frekvenciu vibrácií.
Do systému Shamballa 3110 môžu by zasvätení iba Majstri-učitelia. Musia mať Shamballu 2002 a dlhodobejšiu prax s vysokovibračnými energiami.