Odpustenie sebe i iným

Odpustenie sebe i iným

Odpustenie sebe i ostatným nás oslobodzuje od minulosti.
Odpustenie je odpoveďou takmer na všetko. Keď máme v živote nejaký problém, obyčajne to znamená, že je potrebné niekomu odpustiť.
Pokiaľ voľne neplynieme životom, spravidla sme sa upli na nejaký okamžik v minulosti. Môže to byť ľútosť, smútok, ublíženie, strach alebo vina, hanba, hnev či odpor, niekedy dokonca i túžba po pomste.
To všetko pramení z neschopnosti a neochoty odpustiť, odpútať sa od minulosti a žiť prítomnosťou.
Odpoveďou na akékoľvek liečenie je vždy LÁSKA. A cesta k láske je vždy ODPUSTENIE.
Z knihy Miluj svoj život. Louise Hay

Odpustenie
Odpustenie je cesta pokory a trpezlivosti lebo uvoľnenie negatívnych zážitkov nejde rýchlou cestou, ale postupným uvoľňovaním. Treba si uvedomiť, že všetko dianie v našom život má svoj význam, sme za neho práve my zodpovední a nikto iný. Nemôžeme nikoho iného viniť za to, čo prežívame v našom živote, to my sme kedysi zasiali príčiny nášho súčasného života. A to správaním sa buď v tomto živote alebo v životoch minulých.

Prosme teda za odpustenie tých, ktorým sme akýmkoľvek spôsobom vedome alebo nevedome ublížili myšlienkou, slovom alebo skutkom. Prosme za odpustenie na celej úrovni nášho bytia, vo všetkých časových líniách putovania našich duší, od teraz až do prvopočiatku a na všetkých vekoch. (vo všetkých časoch a priestoroch). Amen
Ospravedlňme sa a poďakujme, že nám bolo odpustené.

Potom odpustime my, odpustime všetkým čo nám kedykoľvek vedome alebo nevedome ublížili myšlienkou, slovom alebo skutkom. Odpustime na celej úrovni nášho bytia, vo všetkých časových líniách putovania našich duší… od teraz a tu až po prvopočiatok a až na veky vekov. Amen.
A odpustime v láske. Dajme zo všetkých vzťahov po odpustení slobodu sebe i druhým a poďakujme.

A nezabudnite odpustiť sami sebe, všetko čo nás ťaží a zväzuje akokoľvek ťaživo s minulosťou. Odpustime si na celej časovej línii, tu a teraz až do prvopočiatku a na všetky veky vekov. ( vo všetkých časoch a priestoroch). Amen

A poďakujme za dar Odpustenia.

Odpustenie je potrebné prevádzať tak dlho, kým necítime v sebe ako nás energia Odpustenia oslobodzuje a dáva nám pocit kľudu, mieru. Potom poprosme o Božiu lásku, poprosme o uzdravenie miest po Odpustení, aby sa láskou naplnilo to, čo odpustenie uvoľnilo.

Nikdy nezabudnite dodať v menej najvyššie dobra!!!!
Nech Božia láska, Božie svetlo, Božia milosť a
Božia pomoc Vás odpustením sprevádza!!!!