Meditácie

Počiatok slobody spočíva v uvedomení,
že nie ste „mysliteľ“. Toto vedomie vám umožní
vidieť celistvo. Vo chvíli, keď začnete sledovať
„mysliteľa“, aktivuje sa vyšší stupeň vedomia.
potom si začnete uvedomovať, že za sférou
myslenia sa nachádza nesmierne rozľahlá
oblasť inteligencie, že myslenie
je len jej maličkou časťou.
Uvedomíte si aj to, že všetko, na čom skutočne
záleží – krása, láska, tvorivosť, radosť, vnútorný pokoj- 
Vychádza z miesta mimo mysle.

Sila prítomného okamihu, Eckart Tolle

Meditáciou sa rozumejú rôzne druhy praktík prehlbovania sústredenia za účelom zmeneného stavu mysle a vedomia. Meditácia je v určitých druhoch náboženstva aj spôsob modlitby a v skutočnosti ide o navodenie pokoja a harmónie vo svojom tele a stretnutie sa so svojou vlastnou dušou. Meditácii sa treba naučiť, jediným hlavným nepriateľom je naše ego a naša myseľ. Myseľ neustále túži byť stredobodom pozornosti a je úzko spojená s naším egom. Meditácia nás naučí ovládať našu nepokojnú myseľ, skrotiť naše ego a „preprogramovať“ naše podvedomie tak, aby sme mohli pôsobiť zo svojho duchovne orientovaného vyššieho vedomia. A týmto sa otvára kanál pre spojenie s naším Vyšším JA.

Účinky meditácie:

  1. Keď meditujeme, nastáva v tele relax. Na okamih vypnú naše poplašné zariadenia, ktoré sú v živote dôležité, ale keď sú preťažené, vzniká stres. Negatívne vplyvy na imunitný systém sú už dokázané…
  2. Na meditáciu reaguje endokrinný systém, priaznivo pôsobí na kosti, svaly a vnútorné orgány. Ovplyvňuje aj srdcovú činnosť, rytmus dýchania a nervy.
  3. Stav relaxácie ovplyvňuje všetky nervové zakončenia v našom tele. Prostredníctvom miechy sa povzbudzuje náš imunitný systém. Relaxácia začína v mozgu.
  4. Meditácia zároveň stimuluje mozog, ktorý reaguje prúdom spokojnosti.
  5. Meditácia robí z človeka tvorivú bytosť s veľkou kreativitou, ale čo je najdôležitejšie slobodnú bytosť.

Každý sa rodí ako mystik a je stvorený pre meditáciu
Meditácia patrí všetkých ľudom na svete a neexistuje niekto, aby  bol viac alebo menej výnimočný. Nestretávame sa s obyčajným človekom, taký neexistuje. Vytvorili ho egoistickí ľudia. Sebec tvorí obyčajnosť, iba týmto spôsobom môže jeho ego pretrvávať. Žiaden človek nie je bežný, pretože každá ľudská bytosť sa vyznačuje výnimočnosťou. Všetci sme dielom Boha a ten nič všedné netvorí. Všetko, čo z neho pochádza, je jedinečné. Žiaden človek sa nedá nikdy zopakovať. Neboli ste nikdy predtým a nikdy potom už nebudete. Nenájdete nikoho presne takého, ako ste vy.
Boh neplní úlohu výrobcu, je to stvoriteľ.
Každý človek sa rodí ako mystik, pretože má v sebe uložené veľké tajomstvo, ktoré musí spoznať. Všetci v sebe nesieme ohromný potenciál, ktorý treba osviežiť. Rodíme sa s nejakou budúcnosťou, máme nádej.

Každé dieťa je mystik. Do života vstupuje s úžasom, údivom, veľkou zvedavosťou v srdci. Počas takzvaného dospievania stratí kontakt so svojou vnútornou schopnosťou byť mystikom a stane sa z neho obchodník, úradník… Zmení sa na niekoho iného a uverí, že je týmto novým človekom.
Meditácia prestavuje istý spôsob oslobodzovania mysticizmu a je určená bez výnimky pre každého.
Pokiaľ vediete dieťa ku kresťanstvu, hinduizmu alebo inej viere,  dávate mu náuku. Ale keď učíte dieťa meditácii, nič mu nevštepujete, dávate mu slobodu. Netvrdíte, že musí niečomu veriť. Ide o zážitok nie o náuku. Deti to zvládajú veľmi dobre, pretože sú blízko zdroja, práve prišli od Boha! Stále si pamätajú kúsok tajomstva. Preto deti vyzerajú tak nádherne a vznešene.
Meditácia predstavuje cestu do nášho vnútra, do hlbín, o ktorých sme nemali ani tušenia. Preto neznamená vštepovanie názoru, nič neučí, iba upozorňuje na našu vnútornú schopnosť zbaviť sa myšlienok, mysle.
Cesta k upokojeniu mysle  OSHO

 

NOVINKA 🙂

Meditačné dvojcédečko

Meditácie 
pre nájdenie svojej vnútornej harmónie
v ponuke od decembra 2016
na dvojcédečku je 7 meditácii

1. CD:
Úvod do meditácií
Meditácia s Kristovými energiami
Meditácia s Máriou Matkou Božou
Meditácia s archanjelom Rafaelom

2. CD:
Meditácia s archanjelom Urielom
Meditácia s archanjelom Metatronom
Meditácia s archanjelom Gabrielom
Meditácia s archanjelom Michaelom

Cena dvojcédečka je 10,- Eur.